دانلود آهنگ جدیدایمان بلک سیک به نام ناکوت

متن آهنگ

 صبح تا شب پای کارمم

دوست دارن سراز کارم درارن
گشت و گذار لابای شب 
بدنا ضعیف خوردن محصولای کم
چیزی نیست ارزشش مثل قبل باشه
همه دور از هم بیزار از همه 
مهم اینه که تو زیر نعف باشی
با هر کی مثل خودش رفتاربشه
دورت زیادن فازنصحیت دارن
آمارتو میخوان زیاد بد دادن
جوری شده کوچیکاحکومت دارن
روی کام حبس مخا رد دادن
روی شونه هام پر درجه ست
دست تو جیب منو همه هست
شرایط بیکاری محیاشده مست
پیدا میشه راحت شرخری پست
منو نیمه های شب سیگار
نزاع درگیری دست به تیزی
دنبال سوژه بشه یچی دستگیری
نخ میدی به کیا اونا بودن دستمال جیبی
توی موزیک اومدن بالا با پول شویی
افتادن همه دنبالش همه کشیدن دماغو به بالشت
اینامیان توی دور باپول فیت بدن
من این روزاروقشنگ از پیش دیدم
حاجی منو گشت بیش شهر
ازاونانبودم بخوام روزی دیده شم
توی مجازی مسخره بازی ایده شم
نخواستم تو جمع به کسی ریده شم
چپیدم خونه سرم همش رو به بالش
منظره بینی میره و یهو سنم کاهش
چیزایی میبنم که تمامیت عین داعش
یارو رل میزنه با یکی اندازه مامش
همه درگیر میشن بفهمن چیه زندگی
میگذره مگه میشه ازخوبیا بهم بگی
هیچی نداره تضمینی برسه به پیشرفت
از نداری تا ته کوشتن خیش رفت
پره آلودگی شهر دیگه آباد نمیشه
ازاین دزدیا چیزی دیگه کم نمیشه
ایناخودشون هرکی یکی فاحشه دارن
هرشب دل بخواهی لای یکی میزارن
پره مشکل همش دیده های شب
مهمه از بالا باشی یا پایین شهر
من راهو بلدم هیچوقت گم نمیشم
به این زیر میزیا دست رد نمیدن
اینا همه رو به یه چشم بچه دیدن
این بچه ها به اهدی چشم نمیگن
اینا هیچوقت به یکی پاس نمیدن
از رو دلسوزی برا مردم وام نمیدن
انقد تلاش و زیر پام وله
شرایط بدترین حد ممکنه
مثل انداختن جنس بونجله
همچی خسته کننده وروبه تکراره
همه اینا شده از قبل اینه پیش بینی
همه دلاال و سایت بت درگیری اینی
خاص ندیدم همش مثل کارترم
یطوری شده باید بوقتش ازاینجا برم

دانلودآهنگ جدید ایمان بلک سیک به نام پوکر

 متن آهنگ

 
راه میرم انگا تو لاس وگاسم
 
شب و روز بدن خیس رو کام بنازم
 
جمع دوستان خلاف سنگین پوکوبیارجلو
 
خونه تیمی کاری شب روی تختا ولو
 
لش خونه پهنه روی فاز رلی
 
بلخض یکی هس بخواد بگابری
 
تونگا انگار حکم جلبه
 
اولش میخوانت توی قلبه
 
زیر سقف همه چی عوض
 
فکر سنگ قبره
 
روز وشب درگیری
 
باادمادی گله توقع
 
همیشه واس بگم بله
 
اینجا توی حرف همه چی حله
 
منه سرم درد میکنه با یکی کنم کل
 
دیگه هرکی داره کنارش یه جفت بل
 
حکم زندگی تصور میشی برا همه خر
 
بالاخره هرچی خوبی کنی برات میکنن بد
 
320

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد
x تبلیغات
x بستن تبلیغات